Loading...

HASAR ANINDA

Lütfen Yol Yardım Hizmetlerini Arayınız.
Anasayfa / HASAR ANINDA

Yol Yardım Hizmetleri

Güneş Sigorta Yol Yardım : 444 19 57 / 0 850 222 19 57

Axa Sigorta Yol Yardım : 0850 250 99 99

Sompo Japan Sigorta Yol Yardım : 0 850 250 81 81


Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağını İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ


Hasar Anında ki Gerekli Belgeler

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Çarpma – Çarpılma Olaylarında :

Sigorta poliçesi

Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),

Alkol raporu (tasdikli örneği),

Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,

Ehliyet fotokopisi,

Ruhsat fotokopisi,

D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,

Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,

İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),

Hasara ilişkin faturalar,

Hasara ilişkin fotoğraflar,

TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )


Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Maddi Zararlar :

Trafik kazası tespit tutanağı

Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),

Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),

Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),

Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu

Ölüm Halinde:

Kaza tespit tutanağı,

Veraset ilamı,

Nüfus kayıt örneği,

Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

Ölüm raporu,

Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

Kaza tespit tutanağı,

Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,

Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,

Kaza tespit tutanağı,

Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge


Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

Sigorta poliçesi

İtfaiye raporu

Hasara ilişkin faturalar

Hasara ilişkin fotoğraflar

Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı

Zararı gösteren beyan / talepname

Polis veya jandarma tutanağı

Vergi levhası (İşyerleri İçin )

Mal sahipleri için tapu belgesi

Kiracılar için kira kontratı